Zarząd

26 czerwca 2021 roku decyzją Walnego Zebrania Polskiego Stowarzyszenia Bioterapeutów  „BIOPOL” do władz Stowarzyszenia zostali wybrani:
 

Prezes

Andrzej Mazur

Wiceprezes

Wojciech Klimkiewicz

kontakt: tel. 888 897 777

e-mail: wiceprezes@psb-biopol.pl

Wiceprezes

Paweł Wittich 

kontakt: tel. 697 668 999

e-mail: wiceprezes@psb-biopol.pl

Skarbnik

Anna Grzeszczyk – Kotkowska
kontakt: tel. 788 833 599
e-mail: psbskarbnik@gmail.com

Sekretarz

Małgorzata Rita Cebo

kontakt: tel. 537 508 400

e-mail. psbsekretarz@gmail.com

Członek Zarządu

Małgorzata Grabowska
kontakt: tel. 605 324 865

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Barbara Garbarczyk
kontakt: tel. 606 731 281

komisjarewizyjna@psb-biopol.pl

Członek Komisji Rewizyjnej

Zenon Brodacki

kontakt: tel. 503 764 158

Członek Komisji Rewizyjnej

Krzysztof Nachtygal
kontakt: tel. 509 262 079

Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego

1401617685th

Andrzej Gasis

tel. 601 070 677

sadkolezenski@psb-biopol.pl

Członek Sądu Koleżeńskiego

Anna Olszewska

Członek Sądu Koleżeńskiego

Danuta Tarajda