Statut

Poniżej jest umieszczony link do uchwalonego na Walnym Zebraniu w dniu 20 maja 2017 roku nowego Statutu PSB „BIOPOL”.

statut BIOPOL