Smażyński Piotr

piotrs

            Piotr Smażyński  

radiesteta, bioenergoterapeuta

e-mail: smazynski@wanada.pl

tel. kom.:  +48 602 66 84 32

www:        www.wanada.pl

tytuły zawodowe:

 • czeladnik radiestezji (17.12.1993)
 • mistrz radiestezji (11.04.1997)
 • czeladnik bioenergoterapii (24.02.1998)
 • mistrz bioenergoterapii (23.10.2014)

tytuły prestiżowe:

 • Rekomendacja Polskiego Zrzeszenia Naturoterapeutów Dyplomowanych nr 006/2005 z 20 grudnia 2005 roku
 • Rekomendowany Radiesteta Federacji Stowarzyszeń Radiestezyjnych (2007)
 • Rekomendacja Polskiego Zrzeszenia Naturoterapeutów Dyplomowanych nr 006/2008 z 29 stycznia 2008 roku
 • Rekomendacja P.S.B. „BIOPOL” z 2017 roku

ukończone kursy:

 • Kurs radiestezji (1980-1982)
 • Kurs DU (1983)
 • Kurs rebirthingu (1984)
 • Kurs bioenergoterapii (1985)
 • Kurs masażu leczniczego i sportowego (1986)
 • Szkolenie i egzamin z anatomii i fizjologii człowieka wg programu średniej szkoły medycznej jako przygotowanie medyczne do zawodu bioenergoterapeuty (1996)
 • Kurs kosmoenergetyki klasycznej (2008)
 • Kurs EFT (2009)
 • Kurs diagnostyki i masażu metodą Dżuny Dawitaszwili (2010)

kariera zawodowa:

 • między innymi: własna działalność gospodarcza: Radiestezja, Bioterapia Piotr Smażyński (od 1986)

szczególne osiągnięcia osobiste:

 • uprawnienia: st. I kwalifikacji: RADIESTETA, st. dydakt.-nauk.: ASYSTENT (25.04.1985); st. II kwalifikacji: RADIESTETA-SPECJALISTA, st. dydakt.-nauk.: KAND. INSTRUKTORA (15.03.1988) ; st. dydakt.-nauk.: INSTRUKTOR (15.09.1988) – w Stowarzyszeniu Rzeczoznawców Radiestezji w Warszawie, po zmianie nazwy w Towarzystwie Psychotronicznym w Warszawie, po zmianie nazwy w Polskim Towarzystwie Psychotronicznym
 • uprawnienia: Rzeczoznawca Radiestezji I Stopnia (15.03.1988); Rzeczoznawca Radiestezji II Stopnia (12.08.1993); Rzeczoznawca Radiestezji III Stopnia (08.08.1995) – w Stowarzyszeniu Rzeczoznawców Radiestezji w Warszawie

członek organizacji:

 • Stowarzyszenia Radiestetów w Warszawie (od 1981), po zmianie nazwy Towarzystwa Psychotronicznego w Warszawie, po zmianie nazwy Polskiego Towarzystwa Psychotronicznego
 • Cechu Rzemiosł Różnych m.st. Warszawy (od 1986)
 • Stowarzyszenia Rzeczoznawców Radiestezji w Warszawie – członek założyciel (od 1991)
 • Polskiego Cechu Radiestetów w Warszawie – członek założyciel (od 2004 do 2011)
 • Polskiego Zrzeszenia Naturoterapeutów Dyplomowanych (od 2005 do 2011)
 • Ogólnopolskiego Cechu Bioenergoterapeutów i Radiestetów (od 25.11.2005)
 • Polskiego Stowarzyszenia Bioterapeutów „BIOPOL” (od 2008)

tytuły honorowe:

 • Członek Honorowy Polskiego Towarzystwa Psychotronicznego (16.06.1997)
 • Członek Honorowy Stowarzyszenia Rzeczoznawców Radiestezji (25.04.2007)

funkcje:

 • członek Kierownictwa Sekcji Radiestezji (01.11.1985-01.12.1986), p.o. Kierownika Sekcji Radiestezji (12.01.1985-01.12.1986); członek Kolegium Instruktorów Radiestezji (od 1988) – Stowarzyszenie Radiestetów w Warszawie, później Towarzystwo Psychotroniczne, później Polskie Towarzystwo Psychotroniczne
 • Zastępca Przewodniczącego Komisji ds. Kwalifikacji (12.01.2002-20.03.2004), Przewodniczący Komisji ds. Kwalifikacji (od 20.03.2004-27.04.2013, 04.2015- obecnie), członek Komisji ds. Kwalifikacji (27.04.2013-obecnie) – Stowarzyszenie Rzeczoznawców Radiestezji
 • członek Komisji Egzaminacyjnej czeladniczo-mistrzowskiej dla rzemiosła radiestezja, bioenergoterapia (28.09.1998-30.06.2002) – Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Warszawie
 • Zastępca Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej w zawodzie radiesteta (06.12.2010-2013) –  Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości
 • Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej w zawodzie radiesteta (11.09.2013-30.06.2018) – Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości
 • Podstarszy Cechu (od 05.07.2004 do 2011) – Polski Cech Radiestetów
 • członek Zarządu, Wiceprezes, Sekretarz (od 2004 do 2009), Prezes (od 2009 do 2011) – Polskie Zrzeszenie Naturoterapeutów Dyplomowanych
 • członek (2004-2006) – Ogólnopolska Komisja Bioenergoterapeutów i Radiestetów Związku Rzemiosła Polskiego – z desygnacji Polskiego Cechu Radiestetów w Warszawie
 • członek, Sekretarz – członek Prezydium (2006-2009, 2009-26.11.2013) – Ogólnopolska Komisja Bioenergoterapeutów i Radiestetów Związku Rzemiosła Polskiego – z desygnacji Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Warszawie
 • członek (2009-2013), Przewodniczący (2012-2013) Sądu Cechowego Cechu Rzemiosł Różnych m. st. Warszawy
 • członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Bioterapeutów „BIOPOL” (od 2011 do 2017)
 • Starszy Cechu (od 19.06.2017), Podstarszy Cechu (24.05.2013-19.06.2017) – Cech Rzemiosł Różnych m. st. Warszawy

odznaczenia i nagrody:

 • Ekspert w zakresie radiestezji (Dyplom Nr 6) – Polskie Towarzystwo Psychotroniczne (30.10.1990)
 • Dyplom Honorowy – Rzeczoznawca w zakresie psychotroniki (Dyplom Nr 42) – Polskie Towarzystwo Psychotroniczne (26.06.1997)
 • Srebrna Odznaka Federacji Stowarzyszeń Radiestezyjnych (2000)
 • Złota Odznaka Federacji Stowarzyszeń Radiestezyjnych (2005)
 • Srebrna Honorowa Odznaka Rzemiosła nadana przez Mazowiecką Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości (08.11.2005)
 •  Honorowa Odznaka Rzemiosła Związku Rzemiosła Polskiego (19.08.2009)
 • Złota Honorowa Odznaka Rzemiosła nadana przez Mazowiecką Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości (27.08.2009)
 • Srebrny Medal imienia Jana Kilińskiego za zasługi dla rzemiosła polskiego nadany przez Związek Rzemiosła Polskiego (26.03.2013)
 • Złoty Medal imienia Jana Kilińskiego za zasługi dla rzemiosła polskiego nadany przez Związek Rzemiosła Polskiego (14.03.2016)
 • Platynowy Medal imienia Jana Kilińskiego za zasługi dla rzemiosła polskiego nadany przez Związek Rzemiosła Polskiego (2019)

doświadczenie zawodowe (wybrane):

Badania i ocena biocenotyczna obszarów oraz moderowanie stref obciążonych radiacją geopatyczną:

 • Budynek Biur Projektów, Warszawa, ul. Kredytowa 3 (1981-1982)
 • Teatr Wielki, Warszawa, Plac Teatralny (1982-1983)
 • Zamek Królewski, Warszawa, Plac Zamkowy (1982-1983)
 • Wieżowce (wysokie budynki) w Gdańsku, Białymstoku, Warszawie (1986-1987)
 • Biuro „Polskie Nagrania”, Warszawa, ul. Długa (1987-1988)
 • Biurowiec BPRW, Warszawa, ul. Batorego (1987-1989)
 • Sanatorium CRS dla rolników w Nałęczowie (1989-1991)

Badania i ocena wielkoobszarowych terenów pod inwestycje:

 • Osiedle Nowodwory pod Warszawą (1983)

Poszukiwanie ujęć wód podziemnych oraz inne problemy wodne:

 • Problem niestabilności Skarpy Warszawskiej (1996-1997)
 • Wykrywanie przecieków ścian ochronnych (w kopalni) przed napływem wód (1997-1998)

publikacje:

 • SMAŻYŃSKI Piotr: „Some aspects of the psychotronical visual ability of the information”, 6th International Conference on Psychotronic Research „Psychotronics – Science Nowadays – New Technology”, 13-16 November 1986, Zagreb, Yugoslavia, International Association for Psychic Research (IAPR), page 316-317.
 • SMAŻYŃSKI Piotr: „Psychotroniczna zdolność wizualizacji informacji przez człowieka”, materiały Kongresu „ Bioterapia, Naturoterapia, Radiestezja – perspektywy rozwoju”, Warszawa, 26-27 kwietnia 2005, str. 199-201.
 • PIASECKI Witold, SMAŻYŃSKI Piotr, TOMASZEWSKI Ryszard: „Wkład warszawskiego środowiska radiestetów do rozwoju dydaktyki, nauki i praktyki radiestezji”, Magazyn radiestezyjny „Jubileusz 25-lecia” Stowarzyszenia Radiestezyjnego w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2005, str. 52-68.

data ostatniej weryfikacji: 12.11.2019