Historia

Polskie Stowarzyszenie Bioterapeutów „BIOPOL” rozpoczęło swoją historię 4 stycznia 1990r. Decyzją sądu, tego dnia zostało zarejestrowane, jako finał starań ludzi pełnych entuzjazmu i woli zjednoczenia wszystkich bioenergoterapeutów w Polsce, którym zależało na podniesieniu prestiżu i fachowości bioterapii, poprzez wprowadzenie szkoleń i wszechstronnej działalności informacyjnej. W skład Komitetu Założycielskiego powołanego w grudniu 1989 roku weszli: Ryszard Ulman, Stefan Abramowski, Anna Ulman, Stanisław Ciemniewski, Henryk Dembiński, Mieczysław Fudali, Marek Kalwoda, Elżbieta Kiersznowska, Leszek Kornacki, Maria Kuligowska, Andrzej Lisiak, Jerzy Lewandowski, Maria Maciszewska, Marianna Parol, Nicole Radziwiłł, Jerzy Strączyński i Andrzej Sadurski.

Pierwsze Walne Zebranie członków Stowarzyszenia PSB”BIOPOL” odbyło się 9 marca 1990 roku, na którym dokonano wyboru Zarządu Stowarzyszenia. Na pierwsze zebranie przybyło 17 członków, spośród których wybrano pierwsze władze Stowarzyszenia.
 • Stefan Abramowski – Prezes
 • Ryszard Ulman – Vice Prezes
 • Elżbieta Kiersznowska – sekretarz, skarbnik
 • Marianna Parol – członek
 • Andrzej Lisiak – członek
 • Jerzy Strączyński – członek
 • Henryk Dembiński – członek
 • Nicole Radziwiłł – członek
 • Maria Maciszewska – członek
 • Maria Kuligowska – członek
 • Andrzej Szadurski – członek
 • Mieczysław Fudali – członek
Wybrano także komisję rewizyjną i sąd koleżeński.
Komisja Rewizyjna:
 • Stanisław Ciemieniewski
 • Jerzy Lewandowski
 • Marek Kalwoda
Sąd Koleżeński:
 • Anna Ulman
 • Mieczysław Fudali
Uchwałą Walnego Zebrania za symbol Stowarzyszenia „BIOPOL” przyjęto znak złotej/żółtej ręki z rozchodzącymi się promieniami na granatowym tle.

 

Na podstawie kroniki PSB „BIOPOL” opracował Marek Wdowczyk.