Prośba do Członków P.S.B. „BIOPOL”

W związku z budową nowej strony P.S.B. „BIOPOL” www.psb-biopol.pl , proszę
Wszystkich Członków, o uzupełnienie swoich danych i przedstawienie swojego wizerunku, który zostanie umieszczony w zakładce „Członkowie Zwyczajni” pod Waszym nazwiskiem.

Przy przedstawieniu wizerunku należy zastosować się do następujących wytycznych:
1) Maksymalna objętość wszystkich informacji nie może przekraczać 1 strony A4.
2) Umieszczamy jedno swoje zdjęcie o wielkości szerokość: 200-220 piks. i wysokość 300-330 piks. – przedstawiające twarz, lub sylwetkę.
3) Sprawdzamy, czy w zakładce „Członkowie Zwyczajni” jest wpisane prawidłowo Imię (Imiona) i Nazwisko – wprowadzamy ewentualną korektę poprzez podanie prawidłowych swoich danych ¬- uzupełniamy o:
– telefon kontaktowy,
– adres mailowy
– adres pocztowy (dla chętnych)
– informacje o sobie, o zainteresowaniach, przebytych kursach itp.
4) Możliwe jest zamieszczenie linka do swojej strony www., ale pod warunkiem wymiany, tzn. na swojej stronie umieszczamy link do strony P.S.B. „BIOPOL” www.psb-biopol.pl
5) Możliwe jest umieszczenie informacji o własnych prowadzonych kursach, pod warunkiem przedstawienia Zarządowi konspektów prowadzenia kursów, wskazanie miejsca prowadzenia kursów, oraz wyrażenie zgody na audyt kursu, przez osobę wskazaną przez Zarząd P.S.B. „BIOPOL”.
6) Zarząd P.S.B. „BIOPOL” może odmówić publikacji wpisu, lub usunąć istniejący już wpis, w przypadku, gdy stwierdzi, że dane są nieprawdziwe lub nieaktualne, lub zaistniała niezgodność ze Statutem P.S.B. „BIOPOL”, lub Kodeksem Etyki Bioenergoterapeuty i Radiestety.
Gotową stronę o sobie, proszę przesłać mailem, w postaci załącznika na adres: prezes@psb-biopol.pl lub sekretarz@psb-biopol.pl
Bardzo proszę o zgłaszanie uwag, nowych pomysłów i chęci współpracy przy budowie naszej strony internetowej. Wszystkie uwagi są mile widziane.

Prezes P.S.B. „BIOPOL”
Waldemar Wodzyński