Członkowie

Aby zostać członkiem Polskiego Stowarzyszenia Bioterapeutów „BIOPOL”, należy wypełnić Deklarację o przystąpieniu do Stowarzyszenia, oraz dostarczyć do Zarządu kserokopie ukończonych szkół, szkoleń, seminariów i kursów związanych z medycyną naturalną. Na najbliższym zebraniu Zarządu, wniosek zostanie rozpatrzony i jeżeli decyzja będzie pozytywna, należy zapłacić wpisowe i składkę członkowską za jeden rok z góry. Potrzebne będą też dwa zdjęcia. Jedno do legitymacji, a drugie do naszej kartoteki. Osoba, która zostaje przyjęta do P.S.B. „BIOPOL”, przez pierwszy rok ma status „Kandydata”; jest to okres, kiedy możemy się przyjrzeć nowej osobie i poznać ją bliżej, oraz na uzupełnienie ewentualnych kursów zawodowych. „Kandydat” nie ma prawa do głosowania i nie może zasiadać we władzach P.S.B. „BIOPOL”. Po upływie roku, jeżeli nie ma żadnych skarg i zastrzeżeń do Kandydata, otrzymuje On decyzją Zarządu P.S.B. „BIOPOL  status „Członka Stowarzyszenia”.

Jeżeli osoba interesuje się medycyną naturalną, a nie prowadzi działalności zawodowej, może zostać „Sympatykiem” P.S.B. „BIOPOL”. Wówczas nie stara się o członkostwo w Stowarzyszeniu, ale może brać udział we wszystkich kursach, szkoleniach i Zjazdach Integracyjnych aby czerpać korzyści na własny użytek.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, zajrzyj do zakładki „Zarząd” i skontaktuj się z osobami z Zarządu PSB „BIOPOL”.

Deklarację Członkowską możesz wydrukować z zakładki „Do pobrania”, lub otrzymać ją w formie papierowej od Zarządu, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym.