2019. 05. 24-26

Dziękujemy wszystkim Uczestnikom za tak liczny udział w naszym Wiosenny Zjeździe Integracyjnym P.S.B. „BIOPOL” w dniach 24-26 maja 2019r.
A oto krótki fotoreportaż…

Cezariusz Platta, po wielomiesięcznym pobycie w Indii i w Peru,
z dużym zaangażowaniem opowiada o duchowości w obu tych krajach.

Podziękowanie za wykład Leszkowi Borcowi składa
V-ce Prezes Wojciech Radzikowski.

Ewa Meissner przedstawia jak wykorzystać fotografię portretową
jako narzędzie terapeutyczne pomagające przywrócić radość życia.

Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków P.S.B. „BIOPOL”.
Prezydium: prowadzący Zebrania Marek Wdowczyk, Prezes Waldemar Wodzyński, V-ce Prezes Wojciech Radzikowski, Sekretarz Agnieszka Smieszkoł.

Członkowie P.S.B. „BIOPOL” w trakcie głosowania.

Mariusz Szydłowski wprowadza harmonie z uniwersalnymi prawami przestrzeni kwantowej stosując metodę dwupunktową.

….. zasłuchani uczestnicy …..

Okazało się, że zapowiedzianą niespodzianką była w jednej z próbek
żywa woda od Jana od Boga. Sprawdzanie energii wody przeprowadzili Andrzej Leśniewicz (na zdjęciu bada próbki) oraz inni radiesteci.

Pokaz masażu pulsacyjnego („pulsing”) w wykonaniu Andrzeja Gasisa.

Program Zjazdu Wiosennego P.S.B. „BIOPOL”
24 – 26 maja 2019 roku

 Piątek  24.05.2019

17:00 – 18:00 – Przyjazd i zakwaterowanie Uczestników Zjazdu.

18:00 – 19:00 – Kolacja.

20:00 – 22:00 – Wieczorne rozmowy przy herbatce.

Sobota  25.05.2019

08:00 – 08:50 – Śniadanie.

09:00 – 09:15 – Otwarcie Zjazdu Wiosennego P.S.B. „BIOPOL”.

09:15 – 11:00 – Krzysztof Rogulski – „O matrixie i duchowości”.

11:20 – 12:55 – Cezariusz Platta – „Duchowość Indii, a duchowość Peru”.

13:00 – 14:00 – Obiad.

14:10 – 15:30 – Lech Borc – „Zasady pracy przy uzdrawianiu. Medytacja”.

15:40 – 17:00 – Ewa Meissner – „Portret duszy – fotografia portretowa jako narzędzie terapeutyczne pomagające odzyskać radość i esencję życia”.

17:20 – 17:50 – Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków PSB „BIOPOL”.

18.00 – 19:00 – Kolacja.

20:00 – 22:00 – Ewa Meissner. Muzykoterapia – wspólne granie i radowanie.

Niedziela  26.05.2019

08:00 – 08:50 – Śniadanie.

09:00 – 10:45 – Andrzej Gasis – „Pulsing – masaż bezinwazyjny”.

10:45 – 10:55 – Niespodzianka warto mieć ze sobą wahadło!

10:55 – 11:10 – Przerwa na opuszczenie pokoi i przeniesienie bagażu do sali wykładowej lub do samochodu, a w międzyczasie cd. Niespodzianki!

11:10 – 12:50 – Mariusz Szydłowski – „Metoda trzech fal. Metoda dwupunktowa”.

12:50 – 12:55 – Zakończenie Zjazdu Wiosennego P.S.B. „BIOPOL”.

13:00 – 14:00 – Obiad.