2018. 10. 19-21

Andrzej Leśniewicz zaprezentował działanie Matrycy Energetycznej i wykonał

 

szereg zabiegów bioterapeutycznych.  Prezes Waldemar Wodzyński i wiceprezes Wojciech Radzikowski wyrazili mu swoje uznanie.

Cezariusz Platta wyjaśniał nam drogę do usłyszenia własnej duszy.

 

Uczestnicy Zjazdu słuchali z dużym zainteresowaniem, niektórzy robili notatki.

Piotr Gutowski prowadził wykład na temat  biokorektorów Kolcowa w holistycznej terapii człowieka.

    

Ewa Meissner mówiła o wibracji dźwięków, a my słuchaliśmy muzyki kojącej duszę.

  

Agnieszka Dworczyńska opisywała działanie olejków eterycznych.

 

…a za chwilę był pomysł aby się poprzemieszczać…stąd 2 zdjęcia

Na zdjęciach grupowych, są tylko ci uczestnicy, którzy podpisali klauzulę RODO.

 

Program Zjazdu Jesiennego  P.S.B. „BIOPOL”, 19 – 21 października  2018r.

 Piątek 19.10.2018r.

17:00 18:00 Przyjazd i zakwaterowanie Uczestników Zjazdu.
18:00 19:00 Kolacja.
20:00 22:00 Gorące dyskusje na temat przyszłości bioterapii przez pryzmat naszych doświadczeń i opinii klientów.

Sobota 20.10.2018r.

08:00 08:50 Śniadanie.
09:00 09:10 Otwarcie Zjazdu Jesiennego P.S.B. „BIOPOL”.
09:10 11:15 Andrzej Leśniewicz – „Matryca energetyczna, pokaz prostych i złożonych zabiegów bioterapeutycznych”.
11:25 13:00 Cezariusz Platta – „Usłyszeć swoją Duszę – jasnosłyszenie, jasnowidzenie, jasnowiedzenie”.
13:00 13:45 Obiad.
14:00 15:45 Piotr Gutowski – „Hipnoza i biokorektory Kolcowa w holistycznej terapii człowieka”.
16:00 17:45 Ewa Meissner – „Wibracje dźwięków i ich oddziaływanie na nasze emocje”.
17:50 18:00 Informacje Zarządu P.S.B. „BIOPOL”.
18:00 19:00 Kolacja.
20:00 22:00 Muzykoterapia.

 Niedziela 21.10.2018r.

08:00 08:50 Śniadanie.
09:00 11:00 Agnieszka Dworczyńska – „Olejki eteryczne i ich oddziaływanie na emocje i intuicję”.
11:15 12:55 Wolna trybuna. Przedstawienie przez Członków Stowarzyszenia własnych osiągnięć i spektakularnych uzdrowień z punktu widzenia medycyny akademickiej. Pokazy wykonywanych zabiegów.
12:55 13:00 Zakończenie Zjazdu Wiosennego P.S.B. „BIOPOL”.
13:00 14:00 Obiad.

Link do pdf: Program Zjazdu Jesiennego P.S.B. „BIOPOL” 19-21 października 2018r.