Witamy


Szanowni Członkowie i Sympatycy P.S.B. „BIOPOL”!

Serdecznie dziękuję za przybycie na Wiosenny Zjazd Integracyjny naszego Stowarzyszenia, który odbył się w dniach 19-21 maja 2017 roku tradycyjnie w WDW Rynia.

Zjazd ten zbiegł się z końcem kadencji Zarządu.  Na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo–Wyborczym,  uchwalono nowy Statut Stowarzyszenia oraz wybrano Prezesa i Zarząd na nową kadencję.

Wszystkim członkom PSB „BIOPOL” dziękuję za okazane mi jako Prezesowi zaufanie i wybranie mnie na kolejną kadencję. To wszystko nie byłoby możliwe bez moich współpracowników  – członków Zarządu. Dlatego też zaproponowałem, aby dotychczasowy Zarząd także został wybrany na kolejną kadencję. Tak się stało. Jeszcze raz dziękuję!

Na naszym Zjeździe w sobotę dowiedzieliśmy się od Andrzeja Leśniewicza jak wykorzystać do naszych badań, urządzenie diagnostyczno-terapeutyczne. Następnie zostaliśmy poprowadzeni przez Jerzego Strączyńskiego do krainy magii świec i oczyszczania ogniem. Monika Dziemidowicz, znana Państwu z cenionych wykładów, przedstawiła nam wykład na temat zdrowia śledziony, trzustki i żołądka według TCM. Po Walnym Sprawozdawczo – Wyborczym Zebraniu Członków Polskiego Stowarzyszenia Bioterapeutów „BIOPOL”, wieczorem, świętowaliśmy wybór nowych władz naszego Stowarzyszenia.

W niedzielę, Tomasz Nakonieczny poinstruował nas jak komunikować się ze zwierzętami, Daria Kucharz opowiedziała nam o roli minerałów w naszym organizmie. W końcu ceniony przez wszystkich Leszek Borc poprowadzi wykład o znaczeniu praw życia.

Serdecznie pozdrawiamy i oczekujemy Państwa na kolejnym Zjeździe !

Za Zarząd P.S.B. „BIOPOL”

Waldemar Wodzyński
Prezes P.S.B. „BIOPOL”

 

O NAS

Polskie Stowarzyszenie Bioterapeutów „BIOPOL” jest organizacją skupiającą ludzi, którzy zajmują się medycyną naturalną.

Do głównych celów Stowarzyszenia należy:

  • popularyzowanie wiedzy o istocie bioterapii, jej możliwościach i ograniczeniach,
  • skupianie wykwalifikowanych bioenergoterapeutów,
  • doskonalenie programów kształcenia i prowadzenie szkoleń doskonalących,
  • tworzenie systemu profesjonalizacji bioterapeutów i publicznej rekomendacji najlepszych w celu wykluczenia osób nieuczciwych żerujących na ludzkiej naiwności i poczuciu bezradności w obliczu choroby,
  • budowanie samorządu zawodowego, podstaw formalno-prawnych i instytucjonalnych wykonywania bioterapii w Polsce,
  • wspieranie osób, organizacji i instytucji realizujących analogiczne cele,
  • dbałość o wysokie morale członków i środowiska bioterapeutów.

Prezes Polskiego Stowarzyszenia Bioterapeutów  „BIOPOL” wraz z  Zarządem,
zapraszają Członków, Sympatyków i Osoby zainteresowane działalnością Stowarzyszenia na spotkania, które mogą się odbyć po uprzednim wcześniejszym ustaleniu terminu drogą telefoniczną – tel. 601 242 028.

Podczas takich spotkań można, między innymi,  uzyskać informacje na temat bieżącej działalności Stowarzyszenia, uzyskać informację jak zostać członkiem P.S.B. „BIOPOL”, ewentualnie opłacić składki członkowskie.

Zwyczajowo spotkania te odbywają się w Warszawie przy ul. Puławskiej 238 w Gabinecie Bioterapii (wejście przez Sklep Stragan od strony torów tramwajowych).

Waldemar Wodzyński
Prezes P.S.B. „BIOPOL”